Bibliotek

Fuldført forskning kan læses her:

https://www.videncenterforamatoermusik.dk/index.php/bibliotek

I forskningsindsamlingen
‘930 forskningsresultater’
er emnet direktion samlet på side 1-45.

I denne sektion af forskningssamlingen finder du alt, der er relateret til dirigentområdet, og de 37 forskningstemaer dækker et stort spænd af alle forskningsområder, der alle vedrører forskellige vinkler af direktion fordelt på ca. 200 forskningsresultater.

Vi modtager gerne forslag til forskningstemaer og giver tips til empiri.

Mail:
science@videncenterfordirektion.dk