Bibliotek

Biblioteket indeholder fuldført forskning

Vi modtager gerne forslag til forskningstemaer og giver tips til empiri.
Du er velkommen til at kontakte os herom.
Mail:
do@danskeorkesterdirigenter.dk

Fuldført forskning er under indsamling – kommer snart:

 

CONDUCTING THE EMERGENCY TEAM – FOCUS ON LEADERSHIP
Ture Larsen

Introduktion:

Tydeligt lederskab er altafgørende for kliniske teams i akutte situationer. Mangel på samme kan skabe usikkerhed og nedsætte patientsikkerheden. Nyt ph.d-studie peger på non-verbal kommunikation som et nyttigt redskab, når man skal træde i karakter som teamleder i en akut situation. En orkesterdirigent kan lede og koordinere musikere med nonverbal kommunikation, eksempelvis holdning, gestik, kropssprog, øjenkontakt og nærvær.  Afhandlingens resultater tyder på, at de nonverbale ledelsesteknikker som en orkesterdirigent bruger, kan bidrage til at styrke den lægefaglige ledelse og gennemslagskraft i akutte situationer.

The specific approach to this thesis is to explore a different approach to train the emergency team leader with help from another profession. Furthermore investigate existing aspects of training of the team leader in emergencies in healthcare. This thesis is based on an abductive approach. The main idea is conceived in collaboration between a surgeon and an orchestral conductor who realised a parallel between leading a medical team and leading an orchestra in terms of the non-verbal communication that demonstrates that the leader has assumed leadership……………

Full-text pdf af PhD kan downloades her:
https://www.researchgate.net/publication
/329802549_CONDUCTING_THE_EMERGENCY_TEAM_
Focus_on_leadership

Abstract for the PhD thesis:
http://turelarsen.dk/phd.html