Forskningstemaer

Forskningstemaer – et idékatalog

Herunder præsenteres et idékatalog til bacheloropgaver, specialer og Ph.D.-afhandlinger, doktorafhandlinger, der kan virke som inspiration til forskning inden for direktionsområdet.
Engelsk oversættelse kan ses på: https://videncenterfordirektion.dk/english/

Undersøgelse af forholdet mellem orkester-/korledelse & virksomhedsledelse

Opbrud i amatør/professionel begrebet
– undersøgelse af vækstlagets mange deltagerdefinitioner
– Con Amore-folket, frivillighed, amatører og professionelle

Hvad er en professionel dirigent?
– en der er uddannet ved en højere læreanstalt
– en der har mange jobs
– en der i indstilling, arbejdsindsats og vedholdenhed er professionel

Fremmer deltagelse i amatørmusik menneskers retoriske og kommunikative evner?

Hvad er arbejdsfordelingen mellem en dirigent og en chefdirigent?

Hvad er arbejdsfordelingen mellem en dirigent og koncertmester
– hvad er arbejdsfordelingen mellem koncertmester og gruppernes koncertmester

Hvad er forholdet og arbejdsfordelingen mellem dirigent, tillidsmand og administration?

Hvad er forholdet og arbejdsfordelingen mellem dirigent og bestyrelse?
– og formand og resten af bestyrelsen
– og formand og koncertmester

Hvordan opleves lydstyrke i et orkester?
– forskelle på grund af instrumenttype
– forskel på grund af placering i forhold til andre instrumenter
– forskel på grund af rum og akustiske forhold

Hvordan håndteres orkestermusik og anvendelse af elektroniske instrumenter?
– ny musik, musicals etc.

Hvilke psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold udsættes dirigenten for?

Det psykiske rum i og omkring orkestret
– hvad skabes af dirigenten?
– hvad skabes af orkestret?
– hvad er en “perfekt” psykisk atmosfære
– hvad står i vejen for “perfekt” psykisk atmosfære

Hvordan instruerer og dirigerer man skoleorkestre?
– aldersfordeling i børn, meget unge, unge
– erfaringer fra Ingesund Musikhögskolas uddannelse

Er der forskel på orkesterdirektion og kordirektion?
– forskelle og ligheder

Analyse af direktion af klassisk musik og rytmisk musik (rock, pop, jazz, electronic, Big Band, musicals etc.)
– forskelle og ligheder

Kræver kønsforskelle forskellig instruktion?
– psykologi
– retorik
– forskelle i hjernen

Kan og skal dirigenten tænke i konsekvenser for høreskader?
– musikere
– publikum

Hvordan arbejder dirigenten med intonation?
– instrumenttyper
– instrumenter indbyrdes
– sangstemmer
– timbre
– jazz og blue notes
– tonens kerne vs. “randtoner”

Hvad er forholdet mellem dirigentens faglige uddannelse og almene dannelse?

Hvordan udvikler dirigenten sig?
– faglighed
– karriere
– menneskelighed
– højre-/venstre hjernehalvdel
– hjerne-/hjerte-teori

Hvordan dirigeres barok- og renaissancemusik?

Hvordan agerer dirigenten i forhold til handicappede musikere?
– hørelse
– mentalt (ADHD, autisme etc.)
– fysisk

Dirigenten og ny musik?
– håndtering af “udvidet nodeskrift”
– håndtering af sjældne og “skæve” instrumenter
– rytmiske udfordringer

Hvordan håndterer dirigenten timelange værker?
– forberedelse
– udførelse
– mentale og musikalske formkurver
– energi til orkestret

Dirigerer kvinder og mænd forskelligt?
– kommunikation
– psykologi
– mænds kvindelige egenskaber/kvinders mandlige ditto

Dirigentens fagter – slaget i luften
– kropssprog
– non-verbal kommunikation
– dirigentens rum
– døvesprog
– Soundpainting og improvisation
– slagteknik

Dirigenten og konkurrencer
– nogle orkestre og kor elsker konkurrencer
– fordele og ulemper
– “pisk eller gulerod”
– sport og kunst paradoks
– dirigentens rolle

Forholdet mellem musikalske mål og sociale mål
– amatørorkestre og -kor – nye, lidt erfarne, erfarne
– “strammer eller slapper” – ambitioner eller hygge
– professionelle orkestre og kor

Analyse af dirigentens arbejdsopgaver
– hvilke andre job kan der evt. sammenlignes med
– hvilke lønniveauer kan der sammenlignes med
– hvilket ansvar har en dirigent

Verdensberømte dirigenter
– Bernstein, von Karajan, Toscanini, Solti m.fl.
– hvad er det de kan, som rækker ud over gennemsnittet af dirigenter

Hvilken rolle og ansvar har dirigenten i samfundet?
– som coach, spillende træner, underviser, inspirator, forfører (musikalsk!), pædagog, psykolog, “sociolog” etc.

Dirigentens mimik
– blik, fokus, øjne, øjenbryn, mund etc.
– talende billedsprog
– tillærte færdighed?

Dirigentens gestik
– højre hånd
– venstre hånd
– koordination, synkroni, asynkroni
– lodrette og vandrette slagteknik
– klangrum

Musikkens påvirkning af kroppen
– følelser, hukommelse, kreativitet, hjernens udvikling, neurofysiologiske forhold, kognitiv respons m.m.

Anvendelse af teknologiske metoder til at uddanne eller praktisere i direktionsfaget
– virtuelt, VCI
– andre teknologiske hjælpemidler

1.10.2021