FAQ

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – FAQ

Hvad er Videncenter for Direktion?

Videncenter for Direktion er oprettet af Danske Orkesterdirigenter. Danske Orkesterdirigenter – DO – har visionen, at fremme forskning i direktionens betydning for og indflydelse på både den enkelte og på musikudøvere samt i en samfundskontekst, med fokus på faglige, fysiske, psykologiske, sociale, kommunikative, kreative, undervisningsmæssige og helbredsmæssige aspekter. Forskningsområderne ligger typisk i universiteters-, musikkonservatoriers og andre fortrinsvis akademiske institutioner. Videncenter for Direktion skal fremme denne vision.

Hvem er Danske Orkesterdirigenter?
Vi er en landsforening, der varetager orkesterdirigenters interesse især med afholdelse af dirigentkurser på mange niveauer.
www.danskeorkesterdirigenter.dk

Hvor kan jeg finde DOs kurser?

På Dirigent Instituttet:


Hvad er forholdet mellem Danske Orkesterdirigenter og Dirigent Instituttet?

Danske Orkesterdirigenter (DO) er en landsforening, der varetager dirigenters interesser (dog ikke som fagforening), og Dirigent Instituttet er DOs kursusafdeling, som har denne hjemmeside:
www.dirigentinstituttet.dk