Vision

Danske Orkesterdirigenter har en

Vision

om at fremme forskningen inden for området DIREKTION.

Danske Orkesterdirigenter (DO) har en vision om, at fremme forskning i direktionens betydning for og indflydelse på både den enkelte og på musikudøvere samt i en samfundskontekst, med fokus på faglige, fysiske, psykologiske, sociale, kommunikative, kreative, undervisningsmæssige og helbredsmæssige aspekter.

Forskningsområderne ligger typisk i universiteters, musikkonservatoriers og andre fortrinsvis akademiske institutioner. Videncenter for Direktion vil fremme denne vision.

DO ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

DO ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på primært amatørmusikområdet og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

DO ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om Direktion og Musik.

Vi fornemmer, at der blandt mange studerende er et ønske om, at gå nye veje i forskningstemaerne til BA-, Masters- (MS), Ph.D.- afhandlinger og doktordisputatser, og da der set fra vort område, er mange ”huller” i den eksisterende viden om direktion kunne det tænkes, at det ville være interessant for studerende at beskæftige sig videnskabeligt med dette område.

Synsvinkler på emnet kunne udforskes af studerende med interesse i musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, kønsforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.