Kontakt

Videncenter for Direktion

Danske Orkesterdirigenter
Vartov
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K.

E-mail:

science@videncenterfordirektion.dk

or

do@danskeorkesterdirigenter.dk

Telefon: +45 – 22 60 70 22

Fondsstøtte

Danske Orkesterdirigenters Videncenter for Direktion takker for støtten fra Frimodt-Heinike Fonden og William Demant Fonden.