Återblick från hörselssymposium – RE:SOUND

Musik i Norden (MIN) arrangerede i samband med sin medlemsorganisation NOMU – Nordisk OrkesterMusik Union, Kulturens Bildningsverksamhet og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm en forskningskonferencen om HØRELSEN.

I introduktionen til konferencen står:

RE:SOUND arrangerades på Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Föreläsningarna hölls i stora konsertsalen, Kungasalen. KMH flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. I de nya lokalerna har man investerat mycket tid och pengar på att anpassa miljön för att skona hörseln för morgondagens musiker och artister. För att ytterligare ge studenterna goda förutsättningar till ett yrkesliv utan hörselskador samverkade KMH i genomförandet av RE:SOUND.
Her var foredrag om tinnitus, om det at leve med tinnitus, hvordan man indretter akustisk ideelle lokaler til musikudøvelse, hørekontrol på studenter, lydmålinger ved offentlige arrangementer samt mini-koncerter og udstillere. Viden om disse emner bearbejdes til senere offentliggørelse.

http://www.orkesterora.nu/wp-content/uploads/2016/09/%C3%85terblick-RESOUND.pdf

Tekst: Steen Finsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s