Musik hele livet – at synge og spille er sundt

Musik hele livetSå findes det sort på hvidt!

På den danske paraplyorganisation for amatørmusik Amatørernes Kunst og Kultur Samråd – AKKS´ forsknings-
konference den 29.9.2018 i Vartov i København, blev der sat spot på
amatørmusikkens emne til at fremme well-being hos musikudøverne.

Der er nu udkommet en bog og et webmagasin (se nederst i artiklen) fra konferencen, der udover fremlæggelsen af rapporten/bogen over udført forskning, også havde en række forskere som gæstetalere.

Her nogle få uddrag:

Professor emeritus Even Ruud ved Oslo Universitet ridsede fire hovedområder op, hvor aktiv musikudøvelse kan bidrage til helbred og livskvalitet:
• Vitalitet og følelser
• Mestring og ”empowerment”
• Fællesskab og samhørighed
• Mening og livshåb
Professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Instituttet i Stockholm talte om, at forsøg har vist, at blodgennemstrømningen i blodårerne øges, når man lytter til ”glad” musik, mens den svækkes, hvis man lytter til urolig musik.
Stephanie Pitts, professor ved Department of Music, University of Sheffield i England, fortalte om et forskningsprojekt med fokus på amatørmusikkens betydning i lokalsamfundet.
Analysen ”Making music, making communities: An exploratory study of the impact of amateur musical groups on their localities in the UK” er kommet til verden i samarbejde med organisationen Making Music, Storbritanniens nationale sammenslutning af frivillige musikalske grupper. Analysen ser på både det udbytte, de enkelte deltagere får af at synge og spille sammen med andre i etablerede sammenhænge, og hvordan det gavner lokalsamfundet.Der findes omkring 12.000 amatørgrupper/kor med flere end 1,6 mio. aktive medlemmer. Ude omkring i lokalsamfundene spiller disse mange musikalske aktiviteter en stor rolle, viser Stephanie Pitts´ forskning.

Continue reading

Overblik over forskningen i amatørmusikken

I forbindelse med konferencen “MUSIK HELE LIVET?” den 29. september 2018 i København offentliggjorde paraplyorganisationen AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd rapporten/bogen ‘Mod mere viden om amatørmusikken’. Bogen er udarbejdet af Sofie Holm Nielsen, og giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især wellbeing og sundhed.

I forbindelse med forskningskonferencen blev der udarbejdet et Magasin. Magasinet dokumenterer og diskuterer konferencens begivenheder med bl.a. sammendrag af forskernes oplæg og synspunkter fra deltagerne. Du kan hermed danne dig et indblik i konferencens debatter og få et overblik over temaerne i forskningen i amatørmusik.

For første gang nogensinde findes der nu et samlet overblik over en stor del af den forskning, der viser at det er sundt at synge i kor og spille i orkester.

Continue reading

Återblick från hörselssymposium – RE:SOUND

Musik i Norden arrangerede i samband med sin medlemsorganisation NOMU – Nordisk OrkesterMusik Union, Kulturens Bildningsverksamhet og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm en forskningskonferencen om HØRELSEN.
I introduktionen til konferencen står:

RE:SOUND arrangerades på Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Föreläsningarna hölls i stora konsertsalen, Kungasalen. KMH flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. I de nya lokalerna har man investerat mycket tid och pengar på att anpassa miljön för att skona hörseln för morgondagens musiker och artister. För att ytterligare ge studenterna goda förutsättningar till ett yrkesliv utan hörselskador samverkade KMH i genomförandet av RE:SOUND.
Her var foredrag om tinnitus, om det at leve med tinnitus, hvordan man indretter akustisk ideelle lokaler til musikudøvelse, hørekontrol på studenter, lydmålinger ved offentlige arrangementer samt mini-koncerter og udstillere. Viden om disse emner bearbejdes til senere offentliggørelse.

http://www.orkesterora.nu/wp-content/uploads/2016/09/%C3%85terblick-RESOUND.pdf

Tekst: Steen Finsen

Velkommen til Videncenter for Direktion

Danske Orkesterdirigenter, DO, har en vision om at fremme forskning i direktionens betydning for og indflydelse på både den enkelte dirigent og på musikudøvere. Vi forestiller os, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner. Vi ønsker også at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

Vi har fornemmet, at der blandt mange studerende er et ønske om, at gå nye veje i forskningstemaerne til BA-, speciale-, Ph.d.- og doktorafhandlinger, og da der set fra vort område, er mange ”huller” i den eksisterende viden om direktion kunne det tænkes, at det ville være interessant for studerende at beskæftige sig videnskabeligt med dette område. Synsvinkler på emnet kunne udforskes af studerende med interesse i musikvidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, audiologi, neurologi, hjerneforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Denne hjemmeside er derfor første fase i oprettelsen af et Videncenter for
Direktion
, der kan være med til udvikle dirigentfaget.