MUSIK ER SUNDT – INDTRYK OG INSPIRATION FRA FORSKERKONFERENCE


Danske Orkesterdirigenter og vores Videncenter for Direktion, og Musik i Norden via sit Nordisk Videncenter for Amatørmusik er kommet i kontakt med et stort forskernetværk i hele verden.

På den 7. verdenskonference THE NEUROSCIENCES AND MUSIC – CONNECTING WITH MUSIC ACROSS THE LIFESPAN i Aarhus i Danmark i juni 2021 blev præsenteret 55 forskningsresultater. Teknisk set skete det fysisk onsite i Aarhus Musikhus og med forskere online fra hele verden, forskere der arbejder på forskellige universiteter i projekter med børn, unge, voksne og ældre, og forskellige diagnosegrupper. 

Efter hver konference udarbejdes en videnskabelig bog, men her nogle korte hovedpunkter fra forskere til inspiration:

– singing is the most universal means of music making an ideal paradigm for investigating the genetic basis of music abilities
– music is a social phenomenon, in that we listen to, synchronize to, and make music together. This makes it a fine-tuned instance of coordinated human interaction that involves interpersonal synchronization, social entrainment, improvisation, memorization and musical communication, and may serve as model for social cognition in general
– a meaningful human life is not only characterised by survival but also by thriving and flourishing, which is strongly driven by social interactions
– we interact with music before we are born and throughout our life. This interaction with music and between people is constrained by the culture in which we are born and embedded

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s