440 forskningsresultater – inden for Videncenter for Direktions forskningstemaer, der viser betydningen af musik i vores liv, og at det er sundt at spille og synge!

Er det at spille i orkester og synge i kor sundt?
Bliver man gladere?
Alle der er udøvende musikalsk ved det.
Men ved andre det? Kan det bevises?
Findes der videnskabelig evidens for dette?

I samarbejde med Musik i Norden, der står bag Nordisk Videncenter for Amatørmusik, har vi indsamlet foreløbig 440 forskningsresultater (der kan downloades sidst i artiklen), der tydeligt fortæller om det gunstige i at udøve musik.

Amatørmusik er faktisk sundt for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester – både som musikalsk udøver og som frivillig i korets eller orkestrets bestyrelse – træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc.

Vi fortsætter indsamlingen af fuldført forskning – både forskning set fra orkestrets side, men også forskning der er udført vedrørende dirigentens arbejde fx psykologisk, sociologisk, pædagogisk, retorisk, hjerneforskningsmæssigt, management/ledelsesmæssigt etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s