Nordiske universiteter

Graduates wear a black hat to stand for congratulations on graduation

Dirigenten er den vigtigste person i det musikalske økokredsløb i et orkester. Musikernes udvikling og orkestrets samlede udvikling skal sikres. Derudover skal der bindes bro mellem det store amatørmusiktræ, der vokser op nedefra gennem vækstlag og talentudvikling, til dygtige solospillere i orkestrets forskellige grupper.

Faget direktion griber ind over mange fag, og vil kunne udforskes af studerende med faginteresse i musikvidenskab, teatervidenskab, dansevidenskab, kulturhistorie, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse/management, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, kønsforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Denne hjemmeside var første fase. Her findes en lang række ideer til forskningstemaer, som læses oppe i menuen af samme navn. Nu går vi i gang med næste fase……

Vi ønsker at fremme forskning i dirigentfaget og dets grænseområder. Da Danske Orkesterdirigenter samarbejder med de nordiske lande bl.a. via MIN – Musik i Norden – er vi gået i gang med at identificere samtlige relevante forskningssteder i alle nordiske lande (typisk universiteter, fakulteter, institutter). Det giver os mulighed for senere, at kontakte disse og inspirere dem til at forske i dirigentfaget. Det kan gøres både på BA-, Masters- og Ph.D.-niveau.

yale-university-1604156__340

Når dette identificeringsarbejde er fuldført, vil næste fase blive at indsamle, hvad der findes af allerede fuldført forskning på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

Tekst: Steen Finsen, formand for Danske Orkesterdirigenter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s